امروز: یکشنبه 1 اسفند 1395
دسته بندي محصولات
عضويت و ورود کاربران
بلوک کد اختصاصي

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قيمت (تومان) خريد
پرسشنامه استفاده بهینه از وقت 3,000 دانلود
آزمون شكل گیری مفهوم ویگوتسكی 3,000 دانلود
پرسشنامه شناسایی انگیزه های تحصیلی (چرا به مدرسه می روید؟ ) 3,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس ارزشهای شغلی و خانوادگی 3,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS) 3,500 دانلود
پرسشنامه مقیاس رشد اجتماعی واینلند (WINELEND) 3,000 دانلود
پرسشنامه تایید جویی کودکان 3,000 دانلود
پرسشنامه هوش هیجانی (بار– اُن) 3,000 دانلود
پرسشنامه رضایت شغلی 3,000 دانلود
پرسشنامه قدرت رهبری 3,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس عشق 3,000 دانلود
پرسشنامه محبوبیت 3,000 دانلود
پرسشنامه سازگاری 3,000 دانلود
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS) 3,000 دانلود
پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم 3,000 دانلود
دانلود پاورپوینت کارگزار (ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی) 7,000 دانلود
دانلود پاورپوینت تاریخچه، معرفی و نحوه محاسبه انواع شاخص(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی) 7,000 دانلود
دانلود پاورپوینت بورس انرژی 6,000 دانلود
دانلود پاورپوینت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 7,000 دانلود
دانلود پاورپوینت بازار مبتنی برچانه زنی ( بازار خارج از بورس و فرابورس ) 7,000 دانلود
بررسی رابطه بین متغیرهای اقلیمی با بیماری های عفونی کودکان 30,000 دانلود
مقایسه باورهای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و ویژگی های شخصیتی بیماران دیابتی و افراد سالم 30,000 دانلود
بررسی میزان افسردگی دربین خانم ها 48-18 ساله باIgG ضدتوکسوپلاسمای سرمی مثبت 30,000 دانلود
ارتباط مدیریت سود ،تامین مالی و استراتژی تنوع در بانکهای خصوصی و دولتی 30,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر توانمندی شرکت در سفارشی‎سازی انبوه (MC) 25,000 دانلود
آزمون هوش هیجانی (20 سؤالی) 3,000 دانلود
پرسشنامه سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) 3,200 دانلود
پرسشنامه مقیاس تفسیر مسئولیت (RIS) 3,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس مسئولیت نگرشها (RAS) 3,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس افسردگی واضطراب بیمارستانی (HADS) 3,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل 5,000 دانلود
مقیاس استاندارد وسواس فکری – عملی ییل – براون (YBOCS) 3,000 دانلود
تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) 3,000 دانلود
آزمون تحمل ناکامی (ERTO) 4,000 دانلود
سیاهه ترس (پرسشنامه نشانه های رفتاری) 3,000 دانلود
پرسشنامه رفتار سنخ الف 3,000 دانلود
پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار دیوید ویل 3,000 دانلود
پرسشنامه اضطراب 3,000 دانلود
پرسشنامه اضطراب امتحان 3,000 دانلود
فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) 4,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ) 3,000 دانلود
پرسشنامه مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین 3,000 دانلود
پرسشنامه بیش فعالی کودکان 3,000 دانلود
پرسشنامه جملات ناتمام راتر 3,000 دانلود
پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی 3,000 دانلود
پرسشنامه نشانه های جسمی (1378) 3,000 دانلود
پرسشنامه افسردگی بک (BDI) 3,000 دانلود
پرسشنامه اضطراب شناختی (1987) 3,000 دانلود
پرسشنامه وسواس فکری - عملی سالکووسکیس (1998) (OCI) 3,000 دانلود
پرسشنامه خود بیمار انگاری 3,000 دانلود